Национално испитивање

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализује пројекат под називом Национална испитивања – вредновање исхода учења за ученике 7. разреда основне школе и ученике 3. разреда средње школе.

На репрезентативном узорку основних (146) и средњих школа (135), међу којима је била и наша школа, на основу тестова знања процениће се степен развијености предметних компетенција за три општеобразовна предмета – математику, физику и историју. Ученици су у основним школама тестове решавали 8. маја, а у средњим 15. маја. Осим тестова знања, у овом испитивању ће бити примењени и анонимни упитници за ученике и наставнике да би се обезбедили подаци о томе колико и на који начин се учи у школи и који фактори утичу на образовна постигнућа ученика.

Координатор за нашу школу био је проф. Милан Милићевић.

Прилог НДсат