1. јун 2018.

Бравар

Циљ школовања је стицање теоријских и  практичних знања и вештина за успешно обављање послова бравара. Стицањем овог занимања пружају се одличне могућности за запошљавање или самозапошњавање.

Након завршетка школе:

  • Посао у великим или малим предузећима;
  • Оснивање сопствене браварске радионице;
  • Доквалификација, преквалификација;
  • Једногодишња специјализација.