29. марта 2012.

Остали документи

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПРОМЕНА     СМЕНА :

 • Понедељак    1. септембар 2021. године
 • Понедељак    4. октобра 2021. године
 • Понедељак    1. новембар 2021. године.
 • Понедељак    6. децембар 2021. године
 • Понедељак    24. јануар 2022. године.
 • Понедељак    28. фебруар 2022. године
 • Понедељак    4. април 2022. године.
 • Понедељак    4. мај 2022. године.
 • Понедељак    6. јун 2022. године.
 1. септембра 2021. год. у прву смену крећу ученици ПРВОГ и ТРЕЋЕГ разреда, а у другу смену ученици ДРУГОГ и ЧЕТВРТОГ разреда. Даље промене смена одвијају се према напред наведеном распореду за ову школску годину.
 2. Часови теоријe и вежби организују се према јединственом распореду часова.Часови додатног, допунског рада, слободних активности и ОЗ организоваће се по посебном распореду.