29. марта 2012.

Остали документи

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПРОМЕНА     СМЕНА :

 • Четвртак        1. септембар 2022. године
 • Понедељак    3. октобра 2022. године
 • Понедељак    31. октобра 2022. године
 • Понедељак    5. децембар 202. године
 • Понедељак    16. јануар 2023. године.
 • Понедељак    27. фебруар 2023. године
 • Понедељак    3. април 2023. године.
 • Понедељак    8. мај 2023. године.
 • Понедељак    5. јун 20223. године.
 1. септембра 2022. год. у прву смену крећу ученици ПРВОГ и ТРЕЋЕГ разреда, а у другу смену ученици ДРУГОГ и ЧЕТВРТОГ разреда. Даље промене смена одвијају се према напред наведеном распореду за ову школску годину.
 2. Часови теоријe и вежби организују се према јединственом распореду часова.Часови додатног, допунског рада, слободних активности и ОЗ организоваће се по посебном распореду.