22. март 2012.

Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  • Израду прорачуна и техничке документације;
  • Испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова;
  • Пројектовање машинских делова и склопова;
  • Коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање;
  • Коришћење стандарда и стручне литературе.

Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима, уз примену мултимедијалних наставних средстава, у групама од по највише 15 ученика, по принципу један ученик – један рачунар.

Користе се следећи софтверски пакети:

  • AutoCAD – као основа за 2Д компјутерску графику;
  • EXCEL – израда прорачуна машинских делова и склопова;
  • ProEngenier – врхунски програмски пакет за 3Д обликовање, испитивање чврстоће и анимацију кретања модела машинских елемената и склопова и израду техничке документације