22. март 2012.

Механичар грејне и расхладне технике

Циљ школовања је стицање низа теоријских и  практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавање и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију. Стицањем овог занимања пружају се одличне могућности за запошљавање, самозапошњавање као и за наставак школовања.

Шта после:

  • Посао у великим или малим предузећима;
  • Оснивање сопствене механичарске радионице или сервиса;
  • Оснивање сопствене трговине са машинским уређајима  и материјалима;
  • Доквалификација, преквалификација;
  • Једногодишња специјализација.