22. марта 2012.

Одељење лако ометених ученика

БРАВАР

Циљ школовања је стицање теоријских и  практичних знања и вештина за успешно обављање послова бравара. Стицањем овог занимања пружају се одличне могућности за запошљавање или самозапошњавање.

Након завршетка школе:

  • Посао у великим или малим предузећима;
  • Оснивање сопствене браварске радионице;
  • Доквалификација, преквалификација;
  • Једногодишња специјализација.

План и програм једногодишњег оспособљавања за рад ученика лако ометених у развоју:

План и програм трогодишњег образовања ученика лако ометених у развоју: