22. марта 2012.

Наставници

За обављање свих послова васпитно-образовног рада Школа поседује одговарајући стручни наставни кадар за сваки од образовних профила:

       1.      Веселиновић Бојана Економска група предмета
       2.      Гвоздовић Марица Екологија, Познавања животних намирница
       3.      Деспотовић Светлана Физичко васпитање
       4.      Драгојловић Јелена Енглески језик
       5.      Драшковић Снежана Туристичка група предмета
       6.      Драшковић Стефан Туристичка група предмета
       7.      Дукић Ненад Верска настава
       8.      Ђоровић Марко Физичко васпитање
       9.      Зечевић Борко Историја уметности; ликовна култура; музичка уметност
     10.     Јекић Срећко Машинска група предмета
     11.     Јоксимовић Ивана физика
     12.     Караџић Јелица Економска група предмета
     13.     Каровић Младеновић Катарина Економска група предмета
     14.     Костић Иван Практична настава
     15.     Кошанин Јелена Куварство
     16.     Крсмановић Радољуб Географија
     17.     Кучевић Чедомир Рачунарство и информатика, основи електротехнике
     18.     Максимовић Марјана Математика
     19.     Маричић Радољуб Историја
     20.     Марковић Соња Енглески језик
     21.     Медаревић Александар Туристичка група предмета
     22.     Милићевић Милан Машинска група предмета
     23.     Мишовић Ана Хемија
     24.     Недовић Весна Руски језик
     25.     Павловић Ивана Социологија
     26.     Пајовић Бојан Српски језик и књижевност
     27.     Пантовић Снежана Физичко васпитање
     28.     Пендић Мирко Право, гарђанско васпитање;Основе друштвених дисциплина
     29.     Перишић Зоран Математика
     30.     Перишић Јелена Српски језик и књижевност
     31.     Поповић Милена Психологија
     32.     Премовић Бранко Историја
     33.     Премовић Данка Практична настава
     34.     Прмовић Иван Рачунарство и информатика
     35.     Радојковић Марија Социологија; уређење друштва
     36.     Рајовић Мирослава Практична настава
     37.     Раковић Вељко Економска група предмета
     38.     Самчевић Филип Математика
     39.     Сретеновић Душица Географија
     40.     Терзић Марија Куварство
     41.     Тодоровић Весна Српски језик и књижевност
     42.     Цветић Бранка биологија
     43.     Читлучанин Сузана Енглески језик