22. март 2012.

Наставници

За обављање свих послова васпитно – образовног рада Школа поседује одговарајући стручни наставни кадар за сваки од образовних профила:

 1. Пајовић Бојан – Српски језик и књижевност,
 2. Александра Сочанац – Српски језик и књижевност, грађанско васпитање,
 3. Недовић Весна – Руски језик, библиотека,
 4. Драгојловић Јелена  – Енглески језик,
 5. Читлучанин Сузана – Енглески језик,
 6. Вељковић Јелена – Туристичка географија, географија,
 7. Симовић Александар – Географија, економска географија,
 8. Крсмановић Радољуб – Туристичка географија, туристичке дестинације света,
 9. Петровић Душица – Географија, туристичка географија,
 10. Премовић Бранко – Историја,
 11. Маричић Радољуб – Историја,
 12. Ладолеж Анисијевић Марија – Историја уметности; ликовна култура, музичка култура,
 13. Перишић Зоран – Математика,
 14. Сочанац Бранкица – Математика,
 15. Николић Милена – Економско група предмета,
 16. Мишовић Ана – Хемија,
 17. Цветић Бранка – Биологија, Екологија, исхрана и здравствена култура
 18. Гвоздовић Марица – Екологија и заштита животне средине, познавање животних намирница,
 19. Драшковић Снежана – Туристичка група предмета,
 20. Медаревић Александар – Економско – туристичка група предмета,
 21. Дрманац Славица – Економско – туристичка група предмета,
 22. Драшковић Стефан – Економско – туристичка група предмета,
 23. Раковић Вељко – Економско – туристичка група предмета,
 24. Каровић Младеновић Катарина – Економско – туристичка група предмета,
 25. Милена Николић – Економско – туристичка  група предмета,
 26. Караџић Јелица – Економска група предмета,
 27. Максимовић Марјана – Рачунарство и информатика, пословна информатика
 28. Кучевић Чедомир – Рачунарство информатика,електронско пословање,пословна информатика
 29. Јекић Срећко – Машинска група предмета,
 30. Милићевић Милан – Машинска група предмета,
 31. Костић Иван – Практична настава, грађанско васпитање
 32. Поповић Милена – Психологија у туризму и угоститељству, психологија,
 33. Павловић Ивана – Социологија са правима грађана
 34. Пендић Мирко – Право у туризму, Пословна кореспонденција и комуникација,право
 35. Ацковић Лазар – Физичко васпитање,
 36. Светлана Башић – Физичко васпитање,
 37. Рајовић Миросава – Куварство,
 38. Премовић Данка – Куварство, Основе услуживања,
 39. Кошанин Јелена – Куварство,
 40. Ђековић Лука – Куварство,
 41. Марија Терзић – Kуварство,
 42. Андријана Шарац – Пословна кореспонденција,
 43. Стефан Беочанин – Верска настава.