26. октобра 2017.

Савет родитеља

ОдељењеИме и Презиме
I-1 Бојана Ђоровић
I-2Бранка Вучковић
I-3Јасна Марковић
I-4Ненад Чомагић
II-1Далиборка Белобрковић
II-2Марина Ралевић
II-3Сања Радојковић
III-1Данка Ћурчић
III-2Драгица Читлучанин
III-3Вуловић Зорица
III-4Милена Ковачевић
IV-1Петровић  Драгица
IV-2Миломир Курандић
IV-3Александар Вукадиновић

Програм рада Савета родитеља

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализације:Носиоци реализације
Септ– Верификација састава Савета родитеља, – разматрање и усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља, – стара питања у новој школској години: осигурање, екскурзије, донације разматрање и усвајање извештаја са изведених ђачких екскурзија.састанакДиректор, чланови Савета родитеља,  педагог
Нов– анализа успеха и понашање ученика на крају  1. класификационог периода, – побољшање и унапређење квалитета наставно- образовних процеса.састанакДиректор, чланови Савета родитеља,  педагог
Јан/феб– припрема за обележавање Савиндана- учешће родитеља, – анализа рада и резултата у првом полугодишту.састанакДиректор, чланови Савета родитеља,  педагог
Апр– анализа успеха и понашање ученика на крају  3.класификационог периода, – учешће у организовању матурских свечаности, награђивању, испитима и припрема екскурзија за наредну школску годину, – активности до краја школске године:матура, награде, испити.  састанакДиректор, чланови савета родитеља,  педагог
Јун– разматрање успеха на крају другог полугодишта, – анализа резултата матурске генерације, – предлози за следећу школске године.састанакДиректор, чланови Савета родитеља,  педагог