26. октобра 2017.

Савет родитеља

Одељење          Члан

I-1                        Биљана Димитријевић

I-2                        Марина Ралевић

I-3                       Сања Радојковић

II-1                      Данка Ћурчић

II-2                      Драгица Читлучанин

II-3                     Зорица Вуловић

II-4                     Милена Ковачевић

III-1                   Драгица Петровић

III-2                   Миломир Курандић

III-3                   Александар Вукадиновић

III-4                   Зоран Лештанин

IV-1                  Наташа Точиловац

IV-2                  Весна Новаковић