26. октобар 2017.

Школски одбор

Чланови Школског одбора

 1. Катарина Каровић Младеновић – председник ШО,
 2. Марија Мартаћ – заменик председника ШО,
 3. Милорад Кнежевић,
 4. Соња Коматина,
 5. Бојан Пајовић,
 6. Марина Ралевић,
 7. Данка Ћурчић,
 8. Стефан Радуловић.

Оријентациони план рада Школског одбора у току школске године

СЕПТЕМБАР

 • Доношење Школског програма и Годишњег плана рада школе за наступајућу школску годину
 • Усвајање плана рада Школског одбора за претходну школску годину
 • Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег програма рада школе за претходну школску годину
 • Извештај о условима за рад школе

ОКТОБАР

 • Разматрање плана набавке наставних средстава и опреме неопходне за школу
 • Расписивање конкурса за пријем радника у радни однос

НОВЕМБАР

 • Информације о предлогу плана уписа ученика за наредну школску годину
 • Актуелна ситуација у школи

ФЕБРУАР

 • Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада школе у току првог полугодишта
 • Усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун

МАРТ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Разматрање могућности за побољшање услова рада школе
 • Разматрање успеха ученика

АПРИЛ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Предлог именовања комисија које се формирају у току завршетка школске године и почетка наредне

МАЈ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама ученика и предлог плана екскурзија за следећу школску годину

ЈУН

 • Информације о условима рада и завршетку наставне године
 • Информације о упису ученика у први разред

АВГУСТ

 • Информације о условима рада пред почетак наставне године
 • Информације о евентуалним променама код уписа ученика у први разред