29. марта 2012.

Остали документи

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КА3ЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2024. ГОДИНУ

Прво полугодиште почиње у почиње у петак, 1. септембра 2023, а завршава се у петак, 29. децембра 2023.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 22. јануара 2024, а завршава се у петак, 21. јуна 2024.

(Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 24. маја 2024, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. маја 2024. Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у четвртак, 15. августа 2024.)

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи растуст.

»»» Јесењи распуст почиње у среду, 8. новембра 2023, а завршава се у петак, 10. новембра 2023. (тј. први наредни радни школски дан биће понедељак, 13. новембар 2023).

»»» Зимски распуст почиње у петак, 1. јануара 2024, а завршава се у петак, 19. јануара 2024. (тј. први наредни радни школски дан биће понедељак, 22. јануар 2024).

»»» Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2024, а завршава се понедељак, 6. маја 2024. (тј. први наредни радни школски дан је уторак, 7. мај 2024).

»»» Летњи распуст за ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, почиње у понедељак, 24. јуна 2024, а завршава се у петак, 30. августа 2024. године. За ученике IV разреда гимназије, ИВ разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2024.

Празници у школи се празнује радно:

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра 2023),
Свети Сава – Дан духовности (27. јануара 2024),
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. априла 2024),
Дан победе (9. маја 2024) и
Видовдан – спомен на Косовску битку (28. јуна 2024).
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

У школама се обележавају: 8. новембар 2023, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2024, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2024, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

ПРОМЕНА     СМЕНА :

 • Петак             1. септембар 2023. године
 • Понедељак    2. октобра 2023. године
 • Понедељак    30. октобра 2023. године
 • Понедељак    4. децембар 2023. године
 • Понедељак    22. јануар 2023. године.
 • Понедељак    27. фебруар 2023. године
 • Понедељак    3. април 2023. године.
 • Понедељак    7. мај 2023. године.
 • Понедељак    3. јун 20223. године.
 1. септембра 2023. год. у прву смену крећу ученици ПРВОГ и ТРЕЋЕГ разреда, а у другу смену ученици ДРУГОГ и ЧЕТВРТОГ разреда. Даље промене смена одвијају се према напред наведеном распореду за ову школску годину.
 2. Часови теоријe и вежби организују се према јединственом распореду часова.Часови додатног, допунског рада, слободних активности и ОЗ организоваће се по посебном распореду.