22. марта 2012.

Економски техничар

Економски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: тачност, уредност, организованост, темељност, предузимљивост, одлучност, промишљеност, одговорност и самопоуздање.

По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта.

Економски техничар врши следеће активности:

 • води благајничко пословање,
 • попуњава књиговодствена документа,
 • књижи пословне промене,
 • састава изештај о пословању,
 • уноси податке у рачунар,
 • обрачунава рате и камате кредита
 • води послове књига предузећа и контролише их,
 • обрачунава порезе и дуговања,
 • прави послове пословног успеха,
 • планира продају робе у току године,
 • планира и организује рекламирање производа и услуга.

Након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економски, Правни, Филозофски, Филолошки, ФОН, Менаџмент, Политичке науке и др.