22. марта 2012.

Аутомеханичар

Образовни профил аутомеханичар омогућује ученицима да уђу у свет мотора и аутомобила. Задаци аутомеханичара су да обавља текуће одржавање и поправку возила, утврђује квар провером и прегледом целог возила, проверава функционисање поправљеног дела.

Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да врше:

  • Сервис;
  • Одржавање моторних возила;
  • Одређивање и отклањање неисправности на возилима;
  • Растављање и састављање делова и склопова приликом одржавања возила.

Након завршетка школовања ученици су у могућности да потраже запослење у неком аутомеханичарском сервису, у предузећу на одржавању возила или да отворе сопствену радионицу и отпочну приватни посао. Уколико се одлуче за наставак школовања свршени средњошколци имају могућност једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације.

Списак општеобразовних и стручних предмета по разредима са недељним бројем часова теорије и вежби изгледа овако: