22. марта 2012.

Наставници

За обављање свих послова васпитно-образовног рада Школа поседује одговарајући стручни наставни кадар за сваки од образовних профила:

 

 

 

Презиме и име

 

Предмети

које предаје

 

1. Веселиновић Бојана Економска група предмета
2. Вујанац Горан Машинска група предмета
3. Гвоздовић Марица Екологија, Познавања животних намирница
4. Диздаревић Немања Математика;

Информатика и рачунарство

5. Драгојловић Јелена Енглески језик
6. Драшковић Снежана Туристичка група предмета
7. Драшковић Стефан Туристичка група предмета
8. Дугалић Душан Физичко васпитање
9. Ђоровић Ђорђе Машинска група предмета
10. Ђоровић Марко Физичко васпитање
11. Ерић Марко Верска настава
12. Зечевић Борко Историја уметности; ликовна култура; мутичка уметност
13. Јоксимовић Ивана физика
14. Караџић Јелица Економска група предмета
15. Костић Иван Практична настава
16. Кучевић Чедомир Рачунарство и информатика, основи електротехнике
17. Маричић Радољуб Историја
18. Марковић Росанда Рачунарство и информатика
19. Марковић Соња Енглески језик
20. Медаревић Александар Туристичка група предмета
21. Милићевић Драгомир Машинска група предмета
22. Милићевић Милан Машинска група предмета
23. Недовић Весна Руски језик
24. Павловић Ивана Социологија
25. Павловић Јовица Хемија
26. Пајовић Бојан Српски језик и књижевност
27. Пендић Мирко Право, гарђанско васпитање;Основе друштвених дисциплина
28. Пендић Слободан Географија
29. Перишић Зоран математика
30. Перишић Јелена Српски језик и књижевност
31. Петровић Весна Српски језик и књижевност
32. Поповић Милена психологија
33. Премовић Бранко историја
34. Премовић Данка Практична настава
35. Радовановић Немања Социологија; уређење друштва
36. Радомировић    Драгослав Машинска група предмета
37. Рајовић Мирослава Практична настава
38. Раковић Вељко Економска група предмета
39. Славковић Милисав Физичко васпитање
40. Сретеновић Душица Географија
41. Цветић Бранка биологија
42. Чеперковић Србијана Српски језик
43. Читлучанин Сузана Енглески језик
44. Чорбић Драган Математика