22. марта 2012.

Наставници

За обављање свих послова васпитно – образовног рада Школа поседује одговарајући стручни наставни кадар за сваки од образовних профила:

 1. Пајовић Бојан – Српски језик и књижевност
 2. Александра Сочанац – Српски језик и књижевност
 3. Недовић Весна – Руски језик, Грађанско васпитање, библиотека
 4. Валентина Милетић  – Енглески језик
 5. Читлучанин Сузана – Енглески језик, Грађанско васпитање
 6. Вељковић Јелена – Туристичка географија, Економска географија, Туристичке дестинације света
 7. Александар Симовић – Географија, Туристича географија
 8. Крсмановић Радољуб – Туристичка географија
 9. Сретеновић Душица – Географија,  библиотека
 10. Премовић Бранко – Историја
 11. Маричић Радољуб – Историја
 12. Марија Ладолеж Анисијевић – Историја уметности; ликовна култура; Музичка уметност
 13. Перишић Зоран – Математика
 14. Марјана Максимовић – Математика
 15. Срећко Пендић – Математика
 16. Мишовић Ана – Хемија
 17. Цветић Бранка – Биологија, Исхрана и здравствена култура
 18. Гвоздовић Марица – Екологија и заштита животне средине, Хемија, Физика
 19. Драшковић Снежана – Туристичка група предмета
 20. Медаревић Александар – Туристичка група предмета
 21. Дрманац Славица – Туристичка група предмета,
 22. Драшковић Стефан – економска група предмета
 23. Раковић Вељко – Туристичка група предмета, економска група предмета
 24. Каровић Младеновић Катарина – Туристичка група предмета, економска група предмета
 25. Милена Николић – Економско- туристичка  група предмета,
 26. Караџић Јелица – Економска група предмета
 27. Премовић Иван – Пословна информатика, Пословна информатика у туризму и угоститељству
 28. Кучевић Чедомир – Рачунарство и информатика, основи електротехнике
 29. Јекић Срећко – Машинска група предмета
 30. Милићевић Милан – Машинска група предмета
 31. Костић Иван – Практична настава
 32. Поповић Милена – Психологија у турузму и угоститељству, Филозофија
 33. Павловић Ивана – Социологија
 34. Пендић Мирко – Право у туризму, грађанско васпитање; Пословна кореспонденција и комуникација
 35. Ђоровић Марко – Физичко васпитање, Грађанско васпитање
 36. Пантовић Снежана – Физичко васпитање
 37. Светлана Деспотовић – Физичко васпитање
 38. Рајовић Миросава – Куварство
 39. Премовић Данка – Куварство, Основе услуживања
 40. Кошанин Јелена – Куварство
 41. Ђековић Лука – Куварство
 42. Марија Терзић – Kуварство
 43. Андријана Шарац – Пословна кореспонденција
 44. Дукић Ненад – Верска настава