26. октобра 2017.

Савет родитеља

Чланови Савета родитеља

 

Одељење Члан

I1

Наташа Точиловац

I2

Весна Новаковић

I-3

Славица Марковић

I-4

Петар Петровић

II-2

Нела Патричевић

II-3

Даница Петровић-Шумарац

II-4

Јелена Вуковић

II-5

Радојица Поповић

II-6

Даут Тахири

III-1

Олгица Николић

III-2

Горан Ћировић

III-4

Ана Поповић

III-5

Тања Радовановић

III-6

Хајрија Тахири

IV-1

Наташа Пејчиновић

IV-2

Срећко Медаревић

IV-3

Миломирка Кошанин