26. октобра 2017.

Школски одбор

Чланови Школског одбора

Снежана Драшковић, председник ШО

Чедомир Кучевић

Весна Недовић

Милинко Петровић

Јелена Вуковић

Данка Ћурчић

Милорад Кнежевић

Марија Мартаћ,заменик председника ШО

Стефан Радуловић

Оријентациони план рада Школског одбора у току школске године

СЕПТЕМБАР

 • Доношење Школског програма и Годишњег плана рада школе за наступајућу школску годину
 • Усвајање плана рада Школског одбора за претходну школску годину
 • Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег програма рада школе за претходну школску годину
 • Извештај о условима за рад школе

ОКТОБАР

 • Разматрање плана набавке наставних средстава и опреме неопходне за школу
 • Расписивање конкурса за пријем радника у радни однос

НОВЕМБАР

 • Информације о предлогу плана уписа ученика за наредну школску годину
 • Актуелна ситуација у школи

ФЕБРУАР

 • Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада школе у току првог полугодишта
 • Усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун

МАРТ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Разматрање могућности за побољшање услова рада школе
 • Разматрање успеха ученика

АПРИЛ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Предлог именовања комисија које се формирају у току завршетка школске године и почетка наредне

МАЈ

 • Актуелна ситуација у школи
 • Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама ученика и предлог плана екскурзија за следећу школску годину

ЈУН

 • Информације о условима рада и завршетку наставне године
 • Информације о упису ученика у први разред

АВГУСТ

 • Информације о условима рада пред почетак наставне године
 • Информације о евентуалним променама код уписа ученика у први разред