26. октобар 2017.

Ученички парламент

ОдељењеИме и Презиме
I-11. Вања Сочанац
2. Филип Савић
I-21. Немања Милићевић
2. Милица Гиздовић
I-31. Војин Здравковић
2. Војин Пиузовић
I-41.Огњен Сурла
2. Лука Ћурчић
II-11. Дуња Андрић
2. Лука Саковић
II-21. Новак Вучковић
2. Војин Кнежевић
II-31. Днило Караџић
2.Новак Максимовић
II-41. Валентина Марковић
2.Кристина Вељковић
III-11. Андриана Симовић
2. Урош Јоковић
III-21. Анђела Лазић
2. Ђурђа Дражовић
III-31.Јован Марковић
2. Виктор Миловић
IV-11. Невена Вуковић
2. Симон Радуловић
IV-21. Анастасија Шоловић
2. Анђела Перовић

План рада Ђачког парламента

Време реализацијеАктивности/темеНачин реализације:Носиоци реализације
Септембар Избор председника и заменика Ученичког парламента. Формирање радних група.Састанак Ученичког парламентаЧланови парламента , координатор  парламента
Септембар –  јунРеализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организације екскурзије. Организација спортских активности и других културних манифестација.Школске акцијеЧланови парламента
Септембар –  децембарЗдрави стилови животаШколске акцијеЧланови парламента
Септембар –  јунПобољшање положаја ученика у школиИницијативе УП, учешће председника УП у раду Стручних органа Школе, састанак УППредседник парламента, чланови  парламента
Септембар –  јунУчешће у хуманитарним акцијамаОрганизација школских акција и укључивање у шире хуманитарне акцијеЧланови  парламента
Септембар –  јунСарадња са органима Локалне самоуправеЗаједнички састанци, заједничке активностиЧланови парламента
Септембар –  јунСарадња са организацијама за младеЗаједничке акције, учешће у организованим акцијамаЧланови парламента
Јануар – мај 2024.Учешће у организације матурске вечериЗаједничка акција матураната- чланова УПЧланови парламента