26. октобра 2017.

Ученички парламент

План рада Ђачког парламента

 

Време реализације

Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације

Септембар

Избор председника и заменика Ученичког парламента. Формирање радних група. Састанак Ученичког парламента

Чланови парламента, координатор  парламента

Септембар –  јун Реализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организације екскурзије. Организација спортских активности и других културних манифестација. Школске акције

Чланови парламента

Септембар –  децембар

Здрави стилови живота Школске акције Чланови парламента
Септембар –  јун Побољшање положаја ученика у школи Иницијативе УП, учешће председника УП у раду Стручних органа Школе, састанак УП

Председник парламента, чланови  парламента

Септембар –  јун Учешће у хуманитарним акцијама Организација школских акција и укључивање у шире хуманитарне акције Чланови  парламента

Септембар –  јун

Сарадња са органима локалне самоуправе Заједнички састанци, заједничке активности

Чланови парламента

Септембар –  јун

Сарадња са организацијама за младе Заједничке акције, учешће у организованим акцијама

Чланови парламента

Јануар – мај Учешће у организације матурске вечери Заједничка акција матураната- чланова УП

Чланови парламента