26. октобра 2017.

Ученички парламент

ОдељењеИме и Презиме
I-11. Дуња Андрић
2. Лука Саковић
I-21. Нена Нинчић
2. Неда Лешевић
I-31. Стефан Марковић
2. Данило Караџић
I-41.Валентина Марковић
2. Кристина Вељковић
II-11. Андријана Симовић
2. Милица Трифуновић
II-21. Ђурђа Драшковић
2. Анђела Лазић
II-31. Кристина Дугалић
2.Лука Алексић
III-11. Симон Радуловић
2.Невен Вуковић
III-21. Анастасија Шаловић
2. Анђела Петровић
III-31. Мелиса Ристић
2. Тамара Цвејић
III-41.Михајло Вељковић
2. Кристијан Пашалић
IV-11. Ивона Рајић
2. Катарина Раковић
IV-21. Јанко Јелић
2. Миа Трифуновић
IV-31.Богдан Милосављевић
2. Јован Маринковић

План рада Ђачког парламента

Време реализације

Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације

Септембар

Избор председника и заменика Ученичког парламента. Формирање радних група. Састанак Ученичког парламента

Чланови парламента, координатор  парламента

Септембар –  јун Реализација планираних активности: размена и набавка уџбеника, учешће у планирању и организације екскурзије. Организација спортских активности и других културних манифестација. Школске акције

Чланови парламента

Септембар –  децембар

Здрави стилови живота Школске акције Чланови парламента
Септембар –  јун Побољшање положаја ученика у школи Иницијативе УП, учешће председника УП у раду Стручних органа Школе, састанак УП

Председник парламента, чланови  парламента

Септембар –  јун Учешће у хуманитарним акцијама Организација школских акција и укључивање у шире хуманитарне акције Чланови  парламента

Септембар –  јун

Сарадња са органима локалне самоуправе Заједнички састанци, заједничке активности

Чланови парламента

Септембар –  јун

Сарадња са организацијама за младе Заједничке акције, учешће у организованим акцијама

Чланови парламента

Јануар – мај Учешће у организације матурске вечери Заједничка акција матураната- чланова УП

Чланови парламента