Поштовани родитељи и старатељи,

Школа у коју иде ваше дете изабрана је да представља нашу земљу у међународном ПИСА 2018 истраживању. Школе су изабране случајним путем тако да представљају све школе наше земље, а из сваке од њих су, такође случајним путем, изабрана 53 ученика. Ваше дете је једно од изабраних.

Шта је ПИСА и зашто је важно да учествујемо?

ПИСА (Programme for International Student Assessment) јесте највеће међународно истраживање којим се процењује квалитет знања које ученици стичу у школама. Истраживање се спроводи сваке треће године и представља водећи инструмент за процену квалитета, праведности и ефикасности школских система, о чему говори податак да се више од 80 земаља укључило у овај циклус. ПИСА омогућава и упоређивање ефикасности нашег образовања са образовањем у другим земљама.

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србија ће учествовати у ПИСА 2018 истраживању, а национални ПИСА центар у Србији налази се на Филозофском факултету у Београду, у Институту за психологију.

Како истраживање изгледа?

Истраживање ће се обављати у школама и ученици ће све тестове радити на рачунарима. Ученици ће радити око 4 сата на самим задацима и попуњавању упитника, а ово време укључује и уводна објашњења и паузе.

Где можете пронаћи додатне информације?
Уколико желите да се додатно информишете о претходним истраживањима, али и да видите примере питања и задатака, посетите www.pisa.rs. Уколико имате додатна питања пишите нам на kontakt@pisa.rs.

Хвала вам пуно на подршци и сарадњи.