17. новембра 2017.

Стручна већа

САСТАВ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Програм рада већа има за циљ да наставници у својој струци повећају фонд стручних и педагошких знања тј. да систематски прате и проучавају пробематику која је од значаја за успешно организовање образовно-васпитног рада и његовог унапређења. Рад стручних већа одвијао би се по плану рада за сваки актив.

Састав стручних већа у Средњој школи „Краљица Јелена“:

 

Веће математичара, информатичара и физичара

 1. Перишић Зоран
 2. Марија Вучетић
 3. Филип Самчевић
 4. Чедомир Кучевић
 5. Иван Премовић
 6. Марица Гвоздовић

Веће  наставника српског језика

                       

 1. Пајовић Бојан – руководилац
 2. Весна Тодоровић
 3. Перишић Јелена

Веће биолога, хемичара и професора физичког васпитања

              

 1. Цветић Бранка – руководилац
 2. Марица Гвоздовић
 3. Ана Мишовић
 4. Светлана Деспотовић
 5. Снежана Пантовић
 6. Марко Ђоровић

Веће страних језика

 

 1. Весна Недовић
 2. Јелена Драгојловић
 3. Сузана Читлучанин

Веће историчара, професора ликовне и музичке културе

 1. Борко Зечевић
 2. Радољуб Маричић
 3. Бранко Премовић
 4. Александар Симовић
 5. Душица Сретеновић
 6. Радољуб Крсмановић
 7. Јелена Вељковић

Веће филозофа, правника, психолога

 1. Марија Радојковић
 2. Ивана Павловић
 3. Мирко Пендић
 4. Милена Поповић

Веће машинаца

 

 1. Иван Костић
 2. Срећко Јекић
 3. Милан Милићевић

Веће економске – туристичке групе предмета

 

 1. Снежана Драшковић
 2. Стефан Драшковић
 3. Александар Медаревић
 4. Славица Дрманац
 5. Вељко Раковић
 6. Катарина Каровић Младеновић
 7. Бојана Веселиновић
 8. Јелица Караџић
 9. Миросава Рајовић
 10. Данка Премовић
 11. Јелена Кошанин
 12. Лука Ђековић
 13. Марија Терзић