17. новембра 2017.

Стручна већа

САСТАВ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 

Програм рада већа има за циљ да наставници у својој струци повећају фонд стручних и педагошких знања тј. да систематски прате и проучавају пробематику која је од значаја за успешно организовање образовно-васпитног рада и његовог унапређења. Рад стручних већа одвијао би се по плану рада за сваки актив.

Састав стручних већа у Средњој школи „Краљица Јелена“:

 

Веће математичара, информатичара и физичара

 

 1. Перишић Зоран
 2. Чорбић Драган
 3. Диздаревић Немања – руководилац
 4. Марковић Росанда
 5. Кучевић Чедомир
 6. Јовановић Зоран

 

Веће  наставника српског језика

                       

 1. Пајовић Бојан – руководилац
 2. Петровић Весна
 3. Перишић Јелена

 

Веће биолога, хемичара и професора физичког васпитања

              

 1. Цветић Бранка – руководилац
 2. Павловић Јовица
 3. Славковић Милисав
 4. Дугалић Душан

 

Веће страних језика

 

 1. Драгојловић Јелена
 2. Марковић Соња – руководилац
 3. Недовић Весна

 

Веће историчара, професора ликовне и музичке културе

 

 1. Зечевић Борко – руководилац
 2. Премовић Бранко

 

Веће филозофа, правника, психолога

 

 1. Радовановић Немања – руководилац
 2. Андрић Ранка
 3. Коматина Соња
 4. Пендић Мирко

 

Веће машинаца

 

 1. Радомировић Драгослав
 2. Ђоровић Ђорђе
 3. Вујанац Горан
 4. Милићевић Драгомир
 5. Милићевић Милан
 6. Костић Иван / руководилац

 

Веће туристичке групе предмета и географа

 

 1. Драшковић Снежана / руководилац
 2. Драшковић Стефан
 3. Рајовић Миросава
 4. Премовић Данка
 5. Пендић Слободан

 

Веће економске групе предмета

 1. Веселиновић Бојана
 2. Караџић Јелица
 3. Раковић Вељко / руководилац
 4. Медаревић Александар