17. новембра 2017.

Стручна већа

Програм рада већа има за циљ да наставници у својој струци повећају фонд стручних и педагошких знања тј. да систематски прате и проучавају пробематику која је од значаја за успешно организовање образовно – васпитног рада и његовог унапређења. Рад стручних већа одвијао би се по плану рада за сваки актив.

Састав стручних већа у Средњој школи „Краљица Јелена“:

 

Назив већаИме и презиме руководиоца
Стручно веће математичара, информатичара и физичараМарјана Максимовић
Стручно веће наставника страних језикаВалентина Милетић
Стручно веће наставника филозофије и праваМирко Пендић
Стручно веће наставника историје, ликовне и музичке културеБранко Премовић  
Стручно веће наставника српског језика и књижевностиБојан Пајовић
Стручно веће наставника физичког васпитања, хемије и биологијеМарко Ђоровић
Стручно веће наставника машинске групе предметаСрећко Јекић
Стручно веће наставника економске и туристичке групе предметаАлександар Медаревић
Стручно веће наставника угоститељске групе предметаЛука Ђековић