22. март 2012.

Ванредни ученици

ИСПИТИ  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ


Доквалификација, преквалификација, промена статуса ученика и упис ученика старијих од 17 година.

Редни бројОбразовни  профил
 1Погонски техничар машинске обраде
 2Машински техничар за компјутерско конструисање
 3Бравар
 4Туристички техничар
 5Туристичко-хотелијерски техничар
 6Кувар
 7Економски техничар